Теч заплашва да залее с. Корен, островчета от дървета и храсти в Марица
Теч заплашва да залее с. Корен, островчета от дървета и храсти в Марица / netinfo
Теч под стената на стамболовския язовир „Кушево” заплашва да залее земеделски земи, дворове и жилищни сгради в с. Корен. Не е известна причината за теча, но при скъсването на язовирната стена наводненията са незбижни.

В същото време Помпената станция до ГКПП Капитан Андреево е в лошо състояние и е необходима поправка на съоръженията. Това е констатирала експертна група, включваща представители на Областна администрация, Гражданска защита, “Напоителни системи” ЕАД, “Басейнова дирекция”, ВиК ЕООД и Областно пътно управление. Острови с обилна дървесина и растителност в р.Марица край стария мост в Свиленград силно намаляват проводимостта, което е предпоставка за изготвяне на дългосрочен план за почистване на речното корито.

71 рискови водни обекти провери през изминалите две седмици Експертната комисия назначена от Областния управител Райна Йовчева.

Спешни предписания са направени за язовира в маджаровското село Малко брягово, където е констатирано свличане на сухия откос и пропадане на пътното платно. Крайно проблемен обект според експертите се оказва и реката в с.Малко градище, община Любимец. Там е разрушено дъното на реката и е отнесен пешеходен мост.

Липсват защитни диги на р.Марица край харманлийското село Шишманово, защитни диги на р.Голямата река в с.Славяново, Болярски извор, Лешниково и Бисер където растителност и боклуци затрудняват потока на водата.

Комисията е констатирала и, че няма създадена необходима организация по почистването на канализациите, мостовете и реките. В много от общините местните власти не са регламентирали ясно изхвърлянето на сметта и в много от случаите реките са затлачени от селскостопански и битови отпадъци.

Констатациите и предписанията на Комисията са описани в протокол. Документът ще бъде изпратен във ведомството на Министър Емел Етем, местните власти и регионалните структури с отношение към проблемите.

Още през октомври месец тази година ще бъде направена последваща проверка за степента на изпълнените предписания.