Върховният административен съд (ВАС) отказа да разгледа жалба на фирмата „Евролаб 2011“ ЕООД срещу решението на Министерския съвет да включи ГКПП „Капитан Андреево“ в обектите от значение на националната сигурност, съобщиха от ВАС.

Постановлението е прието на основание чл. 41, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за Държавната агенция “Национална сигурност“. Съгласно разпоредбата, стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, се определят от Министерския съвет в единен списък и тези обекти и дейности са част от критичната инфраструктура на страната, напомнят от ВАС.

ВАС с важно решение по казуса с пробите на ГКПП „Капитан Андреево“

Върховните магистрати приемат, че решението на МС е част от гарантирането на сигурността на страната. Според Административнопроцесуалния кодекс (АПК), този вид административни актове не подлежат на съдебно обжалване. Следователно, жалбата на "Евролаб 2011" ЕООД е процесуално недопустима и не подлежи на съдебно обжалване, се казва в решението на ВАС.

Процесуалната недопустимост на жалбата обуславя и процесуалната недопустимост на искането за спиране на предварителното изпълнение, поради което също следва да бъде оставено без разглеждане. Определението по административно дело 10211 от 2022 г. може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС.