РИОСВ ще информира за превишени концентрации на озон
РИОСВ ще информира за превишени концентрации на озон / netinfo

Информация за отчетени превишения на допустимите норми на озон ще обявява Регионалната екоинспекция. До час след отчитането на превишени концентрации, информацията ще се публикува в сайта  на екоинспекцията на адрес www.riosv-hs.org.

 

Ще се обявява районът, в който е регистрирано превишението, концентрацията на озон, денят и часът, в който са отчетени наднормените стойности, както и прогноза за оставащата част от деня и за следващите дни.

 

Чувствителни към по-високи концентрации на озон в атмосферния въздух са децата, възрастните и хората с белодробни заболявания.

 

Ежедневно съдържанието на озон в атмосферния въздух отчита автоматичната измервателна станция в Димитровград. През последните две години наднормени концентрации не са регистрирани.