РИОСВ проверява предприятия с комплексни разрешителни
РИОСВ проверява предприятия с комплексни разрешителни / netinfo
Проверки на предприятия притежаващи комплексни разрешителни започна регионалната екоинспекция в Хасково. Съвместно с експерти на Басейнова Дирекция експертите ще проверят „Неохим” АД, завода за производство на цимент „Вулкан Цимент” АД и топлоелектрическата централа „Марица 3” АД.

Изпълнението на условията и сроковете съгласно издаденото комплексно разрешително от оператора ще бъдат основно проверени. При констатиране на неизпълнение на условия по комплексното разрешително закона за опазване на околната среда предвижда налагането на санкции в размер от 10000 до 100000 лева.