Откриват ловния сезон за прелетен дивеч
Откриват ловния сезон за прелетен дивеч / Darik News, архив

Днес се открива ловният сезон за прелетен дивеч. Ловците имат право да излизат на лов за - пъдпъдъци, гургулици, гривяци, горски бекас и обикновена бекасина.

Държавата напомня на ловните сдружения за стриктно спазване на законовите разпоредби и следване на ловната етика и морал. През последните години зачестяват смъртните случаи и наранявания на ловци при ловните излети. Лошата дисциплина, неспазване на мерките за безопасност и неправилното боравене с оръжие са основните причини за черната статистика, припомнят горските служители.

Употребата на алкохол преди и по време на лова е забранена. Заради повишената опасност от горски пожари всички ловци се призовават да спазват правилата за безопасно боравене с огън по време на лова. Паленето на огън извън обозначените места може да доведе до възникване на горски пожари.

Преди началото на ловния излет ръководителят трябва да провери за наличието назаверени ловен билет, членска карта и валидно разрешение за носене на ловно оръжие и попълва разрешително за лов. Ловци, които не са екипирани с шапка и облекло с ярък сигнален цвят, се отстраняват. Провеждането на инструктаж на участниците в лова е задължително.

Ловното оръжие е лично и не се предоставя на никого. То се носи в калъф и изпразнено при движение в населени места или извън тях до мястото на ловуването. Не е позволено неговото сглобяване и зареждане на разстояние по-малко от 200 метра от населено място.