Експерти по Управление на отпадъците от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Хасково извършиха проверка по сигнал за нерегламентирано сметище край Симеоновград на площ около един декар.

РИОСВ-Хасково

По време на проверката бе установено, че в близост до бившето, вече култивирано общинско сметище край Симеоновград е обособено нерегламентирано изхвърляне на големи количества битови отпадъци, съобщиха от екоинспекцията.

РИОСВ-Хасково

Констатирани са следи от тежка верижна техника с която теренът е заравнен, като голяма част от отпадъците са избутани заедно с пръстта по склона. На няколко места са установени и следи от горене на излезли от употреба гуми.

РИОСВ-Хасково

По прилежащия към терена черен път са разпилени и значително количество пластмасови опаковки, найлони и кашони. Не е констатирано наличие на опасни отпадъци. Не е засегнато от замърсяване старото рекултивирано сметище.

РИОСВ-Хасково

РИОСВ даде две предписания на Община Симеоновград. Първото е за почистване на избутаните по склона, както и на разпилените по пътя отпадъци, които да се извозят до Регионалното депо за неопасни отпадъци вХарманли със срок на изпълнение три месеца.

РИОСВ-Хасково

Второто е с постоянен срок на изпълнение и е за предприемане на мерки за недопускане на последващо замърсяване на терена, а при установяване на такова, да се извършва своевременно почистване.

РИОСВ-Хасково

За неизпълнение на предписаните мерки, Законът за опазване на околната среда (ЗООС) предвижда глоба в размер от 2 000 до 20 000 лева.

РИОСВ-Хасково

РИОСВ-Хасково

РИОСВ-Хасково

РИОСВ-Хасково