Обсъждат публично Димитровград за достъп
Обсъждат публично Димитровград за достъп / DarikNews, архив

 

Проектът «Димитровград за достъп» ще бъде предмет на публично обсъждане в понеделник- 29 април, от 17 ч., в зала «Гросето», информират от общинската администрация. Одобрената вече разработка е по програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България и общата му стойност е 2 657 740 лв., като техническият проект е 2 078 321 лв.

С тези средства се предвижда ремонт на път HKV 1008 /ІІІ-506 – Добрич – Горски извор/ - Каснаково – Граница /община Димитровград – община Хасково/ - Клокотница /І – 8/ и път от о.т. 17 до о.т. 41+25м в село Каснаково, община Димитровград. Да се финансира с дългосрочен инвестиционен кредит от Фонд „ФЛАГ” в размер до 2 000 000 лв. и дофинансиране със собствени приходи, като бъде учреден залог върху собствените приходи на общината и върху постъпленията по извънбюджетната й сметка, на която постъпват средствата по проекта „Димитровград за достъп” /Dimitrovgrad to ACCESS/, съгласно договора за безвъзмездна помощ, предлага администрацията. До 24 октомври 2014 г. е срокът за погасяване с възможност това да стане предсрочно без такси. Проектът е разработен от Община Димитровград, а материалите по него са на разположение всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа при заместник-кмета Росен Кузев.

Половин час по-късно- от 17.30 ч., в зала „Гросето” е обявено още едно обществено обсъждане. То е на проекта за изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца в риск на територията на община Димитровград.