/ Община Хасково
Община Хасково обяви обществена поръчка за доставка на шест нови електрически автобуси и три станции за зареждането им. Това съобщиха от общината. 

В поръчката са зададени нископодови солоградски електрически автобуси с две оси и доставка и монтаж на три зарядни станции. Те са за нуждите на обществения транспорт в южния областен център.

Обществената поръчка се възлага във връзка с кандидатстване на община Хасково по Националния план за възстановяване и устойчивост. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 6 150 000 лв. без включен ДДС.

Първият електробус и нов тролейбус пристигнаха в Сливен (СНИМКИ)

Миналата година в експлоатация в Хасково вече влязоха пет електробуса. Те бяха доставени по спечелен проект по ОП "Околна среда" на стойност близо шест милиона лева.

Срокът на доставката и монтажа за електрическите автобуси и зарядните станции е до 360 календарни дни от получаване на възлагателно писмо.