/ iStock/Getty Images
Община Асеновград набира документи за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. Отпускат се по 2000 лева, съобщиха от общината.

Документи от кандидати за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми се приемат на три етапа.

Първият етап е до 31 март, втори етап - от 1 април до 30 юни и трети етап - от 1 юли до 30 септември. Право да кандидатстват имат само жители на община Асеновград.

Лицата и семействата с репродуктивни проблеми, които са получили финансиране през предходни години и кандидатстват и през настоящата за отпускане на средства, следва да представят етапна епикриза от клиниката, от която е видно какви манипулации и процедури са им проведени със средствата, отпуснати им от бюджета на община Асеновград.

През изминалата 2021 г. с по 2000 лева са подпомогнати 6 асеновградски семейства.

От 2012 г. до края на 2021 г. помощта са получили общо 76 двойки.

Обработени са 138 заявления от семейства с репродуктивни проблеми, а отпуснатите финансови средства са в общ размер на 273 500 лева.

До момента са родени общо 50 бебета, като само през 2021 г. на бял свят са се появили 2 новородени и 3 се очакват в началото на 2022 г. Успеваемостта на общинската програма за асистирана репродукция е 65 процента, посочват от община Асеновград.
БТА