Областната епизоотична комисия набеляза превантивни мерки
Областната епизоотична комисия набеляза превантивни мерки / Областна администрация-Хасково

Областният управител на Хасково Станислав Дечев свика Областната епизоотична комисия. Заседанието бе във връзка с писмо на изпълнителния директор на БАБХ по повод епизоотичната обстановка в Република Турция, заради болестите шап, шарка по овцете и козите, и чума по дребните преживни животни.

„В момента на наша територия няма регистрирани случаи на заразени животни “, съобщи д-р Владимир Хърсев от ОДБХ-Хасково. Той уточни, че това са вирусни заболявания, които се разпространяват бързо, затова се налага и свикването на Областната епизоотична комисия.

Станислав Дечев заяви, че въпреки че на наша територията обстановката е спокойна, превантивните мерки са задължителни. „За да предотвратим навлизането и разпространението на тези зарази, още днес ще издам заповед, според която всяка институция да започва да работи превантивно за недопускане на огнища на тези зарази на територията на нашата област“, обобщи той.

Областната епизоотична комисия набеляза превантивни мерки
netinfo

В заповедта, подписана от Станислав Дечев след края на заседанието и адресирана до кметовете на общините и до ОДБХ-Хасково, се нарежда:

1. Незабавно да се свикат заседания на Общинските епизоотични комисии, на които да се  набележат конкретни мерки за предпазване на проникването и разпространението на особено опасни болести по животните на съответната община.

2. Да се засили контролът по придвижването на животните и мерките за биосигурност в обектите за едри и дребни преживни животни.

3. Директорът на ОДБХ-Хасково да организира незабавно извършване на клинични обследвания два пъти месечно на всички възприемчиви видове селскостопански животни, за ранно откриване на клинични признаци на болестта шап, шарка по овцете и козите, и чума по дребните преживни животни, отглеждани в общините, граничещи с Република Турция.

4. Директорът на ОДБХ-Хасково да информира кметовете на населените места, граничещи с  Република Турция, както и лицата, отглеждащи едри и дребни преживни животни, и свине за клиниката на шап, шарка по овцете и козите, и чума по дребните преживни животни и др., за спазването на мерките за биосигурност в обектите и за задължението им при съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар.

5. Членовете на ловно-рибарските дружества да уведомяват своевременно съответните общински ветеринарни лекари в случай на констатиране на умрели възприемчиви диви животни.

6. Директора на ОДБХ Хасково да приведе в готовност наличната дезинфекционна техника.

7. Кметовете на населените места да оказват съдействие на ветеринарните органи при провеждане на мероприятията.

Областната епизоотична комисия набеляза превантивни мерки
netinfo

В срок до 7 октомври кметовете на общини и ОДБХ-Хасково трябва да уведомят писмено областния управител за изпълнението на набелязаните мерки.