/ netinfo
Преди минути в сайта на Община Хасково бе публикувана нова докладна за начина на определяне и самия размер на таксите за детски градини. Предложението е на кмета Добри Беливанов, който иска промяна на раздел 3 на Наредбата. Според него, родителите на всички деца от 2 до 6 години, при цял месец посещаемост ще трябвао да платят 35 лева на месец. 

Прокуратурата отряза кмета на Хасково за детските градини

Тоест, според предложението на кмета за децата от 2 до 4 години ще има постоянна такса от 15 лева, която в момента е 25 лева и по един лев за присъствен ден. 5-6 годишните, които в момента плащат 3,30 на ден , според предложението на градоначалника трябва да плащат 1,75 лв. на ден. Така и при тях месечната такса става 35 лева. 

В докладната кметът обяснява, че досега родителите са участвали в издръжката на детските градини с 59%, а Общината с 41%. С промяната на Раздел III от  общинската Наредба за таксите на детските ясли, детски градини, домове за социални грижи лагери и други общински социални услуги Общината ще обезпечава 60% от разходите.

Внесоха докладната: Такса за детска градина в Хасково - лев на ден

Допълнителното дофинансиране от страна на Общината за 2018 година в този случай ще е 1,175,857 лева. Разликата от 355,410 лева може да се поеме от общинския бюджет.    

Обсъждат по-евтини детски градини

Така темата за таксите отново остава отворена. От вчера, директорките на градините вече приемат декларации за постоянен адрес, с които родителите ще си гарантират около 22 лв. месечна такса за градина. Такова решение взеха съветниците на 5 февруари, което всъщност обаче не е ясно дали ще се приложи сега при при плащане на таксите от 1 до 10 април. 

Ето новото предложение на кмета: 
 

2017 година
 
2018 година
 
села
 
2017 година
 
2018 година
 
2 – 4
годишни
 
25 лева
Постоянна част
15 лева
Постоянна част
2 – 4
годишни
 
15 лева
Постоянна част
10 лева
Постоянна такса
2 – 4
годишни
 
20 лева
Диференцирана
част
1 лев на присъствен ден 2 – 4
годишни
 
30 лева
Диференцирана
част
1 лев на присъствен
ден
5 - 6
годишни
 
3.30 лева разходи за храна 1,75 лева такса за дейностите по хранене 5 – 6
годишни
 
40 лева разходи за храна 1.75 лева такса за дейностите по хранене
5 - 6
годишни
 
 
20 дни- 66 лв.
21 дни-69.30 лв.
22 дни-72.60 лв.
20 дни -35 лв.
21 дни-36,75 лв.
22 дни-38,50 лв.
5 - 6 годишни
 
 
20 дни- 40 лв.
21 дни-42 лв.
22 дни-44 лв.
20 дни-35 лв.
21 дни-36,75лв.
22 дни-38,50 лв.
 
 
 
 
2017 година
1,983,217 лева  /разходи за детските градини
 
1,162,770 лева /постъпили такси от родителите/                                                                                               
 
   820,447 лева /дофинансиране от Общината/
 
 
 
 
                                   2018 година /прогноза/
 
1,983,217 лева  /разходи за детските градини /
 
   807,360 лева  /такси от родители/                 
                                                                   
1,175,857  лева /дофинансиране от Общината/