/ Дарик радио, Хасково
Абитуриентите от област Хасково, положили успешно държавен зрелостен изпит през тази година, трябва да се осигуряват здравно сами, докато започнат висшето си образование, напомнят от офиса на НАП в града. По данни на образователното министерство, тази година 27 училища в областта изпратиха общо 1 614 зрелостници.
 
8 410 души подадоха по електронен път декларации в НАП-Хасково

От 1 юли те вече не са здравно осигурени, защото след завършване на гимназиалното им образование, младежите не попадат в нито една от двете категории "ученици" или "студенти", които са осигурени за сметка на държавния бюджет.
 
Първата здравна вноска – тази за месец юли, те трябва да направят до 25 август. Вноската е в размер на 20,40 лв. В същия срок и преди здравно-осигурителната вноска, младежите трябва да подадат декларация образец 7 в НАП, с която еднократно декларират, че ще се осигуряват здравно.