Ловната дружинка на с. Левка и Зелени Балкани пазят заедно зеленоглави патици и тракийски кеклик
Ловната дружинка на с. Левка и Зелени Балкани пазят заедно зеленоглави патици и тракийски кеклик / Зелени Балкани

За две съвместни инициативи с ловците от свиленградското село Левка съобщават „Зелени Балкани" преди предстоящото откриване на ловния сезон за пернат дивеч.
16 млади зеленоглави патици (Anas platyrhynchos) са били освободени в района на микроязовир в околностите на селото, като новият им дом е избран, тъй като е район, в който местната ловна дружинка е ограничила лова. Така малкият водоем предоставя сигурно убежище за зеленоглавките. Произходът на младите патици е доста интересен, разказват от „Зелени Балкани". Излюпени са в Спасителния център за диви животни от родители, които са негови постоянни пациенти. Те били конфискувани от бракониери, които ги използвали като живи примамки по време на лов - метод, който е забранен. Дългият живот на затворено е превърнал птиците в домашни питомци, които не са способни да се справят самостоятелно в природата. Тяхното многобройно потомство обаче, е напълно жизнено и самостоятелно и така с помощта на ловците от с. Левка зеленоглавите патета живеят вече два месеца в естествената им среда. Чувстват се прекрасно и кръстостват целия язовир, споделят впечатленията си от местната ловна дружинка.

Ловната дружинка на с Левка и "Зелени Балкани" пазят заедно зеленоглави патици и тракийски кеклик
netinfo


Пак при съвместна инициатива в района на Защитена зона ,,Сакар", която е част от мрежата НАТУРА 2000, бяха освободени 30 тракийски кеклика (Alcctoris chukar). Съвместните дейности между местните ловци и природозащитниците за подпомагане на популациите на характерните за района видове се затвърждават като една добра традиция, отчитат от „Зелени Балкани". За трета поредна година в района съвместно се разселват кеклици в района на с. Левка. През 2013 г. бяха освободени 24, а през 2012 г.- други 30 птици от същия вид. За да могат тези редки за района птици да се адаптират успешно и да повишат числеността си ловците са преустановили лова си спрямо тях.