Фирмите внасят авансовия данък на хазяите си
Фирмите внасят авансовия данък на хазяите си / netinfo

За пръв път през тази година фирмите и самоосигуряващите се лица, които ползват помещения под наем, са задължени да внасят авансовия данък върху доходите на своите хазяи. Досега задължението беше на физическите лица - наемодатели.

С промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които влязоха в сила тази година, фирмите имат задължението да внасят авансово 10% от размера на наема, които плащат на хазяите си. Размерът на дължимия авансов данък се определя, като най-напред наемът се намали с 10 на сто нормативно признати разходи и след това остатъка  се обложи с плосък данък 10%. Данъкът се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който  е удържан.

Физическите лицата, които са отдавали помещения под наем през изминалата 2010 година, трябва да декларират доходите си пред НАП до 2 май 2011-та. При подаването на годишната декларация те попълват приложение № 4, което е неразделна част от годишната данъчна декларация.

Тези от тях, които подадат декларацията си за доходите и внесат дължимия данък до 10 февруари, ползват 5% отстъпка. На същият размер отстъпка имат право тези, които изпратят декларацията си по интернет, подписана с електронен подпис и  внесат дължимия данък в срок до 2 май. Ползва се само една от двете отстъпки