/ Dariknews.bg
Регионалната инспекция по околната среда и водите  в Хасково издаде наказателни постановления на кмета на община Хасково - за 2000 лв., и на кмета на община Ивайловград - за 3000 лв., за неизпълнение на предписания за почистване на нерегламентирани сметища.

Съставени са били актове на две физически лица за неизпълнение на дадени предписания за почистване на незаконна площадка на автоморга и на нерегламентирано изхвърлени отпадъци в харманлийското село Върбово.

Прокуратурата даде указания за разчистване на нерегламентирано сметище

Община Любимец е санкционирана за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на пречиствателна станция за отпадни води.

През отчетния период инспекторите извършиха общо 112 проверки на 99 обекта, допълват от РИОСВ. Дадени са били 30 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са били четири акта, наложена е била една текуща санкция за 175 лв. и са били издадени три наказателни постановления на обща стойност 5300 лева.


 
БТА