Дневен център "Надежда", Харманли
Дневен център "Надежда", Харманли / Община Харманли
С нов облик и функционалност е вече сградата на старата, необитавана и до неотдавна рушаща се детска градина на ул. „Христо Смирненски” 23 в Харманли. С проект по ОП „Региони в растеж” на общината тя бе превърната в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства „Надежда“. 438 373,19 лева е стойността на проекта, като изразходваните до момента за ремонтните дейности средства са 424 999,20 лева, безвъзмездно финансиране по програмата.

Приключването на първия етап от него бе обявено на специална пресконференция, като Дневният център отвори врати за първите посетители- социални работници от местни центрове, социалния патронаж и старческия дом. Те бяха посрещнати от кмета на Община Харманли Мария Киркова, зам.-кмета Валентина Димулска, както и от екипа на Отдел "Проекти, програми и обществени поръчки" в общинската администрация.

Дневен център "Надежда", Харманли
Община Харманли

„Това, което виждате в момента, е благодарение на екипната работа на много хора. Всеки даде максимум от себе си, за да успеем да гарантираме достъпа и правото на всяко дете да получи качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните му потребности“, подчерта кметът на Харманли Мария Киркова.

Екипът представи основните цели и функции на специализирания център- обучителна, рехабилитационна и терапевтична дейност за деца и младежи с увреждания; развитие на техния потенциал и заложби; формиране и развитие на основни личностни и социални умения. В Центъра се предвиждат и консултации за родители, за да бъдат те в допълнителна помощ на своите деца по отношение на специалните им здравни и образователни нужди. 
Функционалността на сградата е напълно съобразена с потребностите на децата в неравностойно положение, като е осигурена рампа на входа и е монтирана платформа за достъп до втория етаж.

Капацитетът на центъра е 90 места, 30 от които- дневна грижа, а останалите за консултативни услуги.

Дневен център "Надежда", Харманли
Община Харманли

Сградата претърпя пълен основен ремонт и реконструкция- ремонтиран покрив, подменена дограма, сменени подови настилки, ВиК система, климатична система за отопление и охлаждане, нова електрическа инсталация, санитарни помещения. Обособени са специализирани зали по лечебна физкултура/рехабилитация/психомоторика; за логопед; за психолог; за индивидуална работа; за групова работа и дневен престой; психосензорна зала; зали за почивка на потребителите; стая за родители; кът за хранене, стая за персонала и други. Центърът разполага и със специализирано, битово и административно оборудване, като много важни придобивки са: позициониращите столове за деца от 2 до 8 години и от 7 до 15 години, стълба за рехабилитация, шведска стена, вертикализатор, проходилки, масажна кушетка, топки за рехабилитация, басейн с топки, воден кът с две кули, ултравиолетов панел, вдлъбнато и изпъкнало огледало, диоден тунел, звездно небе, светлинен водопад, огледална сфера, прожектор за релаксация. Благоустроено бе и дворното пространство с площадка за деца с увреждания.

Дневен център "Надежда", Харманли
Община Харманли

Община Харманли вече подаде заявления за финансиране на Етап 2 от проекта, който дава възможност услугите на центъра да се ползват освен от деца и от младежи на възраст до 29 години, което е изключително важно за бъдещите потребители, коментират от администрацията. Проектното предложение предвижда наемането на персонал, като ще се открият 21 работни места, ще се закупи допълнително оборудване, обзавеждане, консумативи, както и специализирано транспортно средство за хора с увреждания, което ще улесни достъпа до Дневния център на деца и младежи от цялата община.