Чрез танците и музиката хората опознават културата на народа
Чрез танците и музиката хората опознават културата на народа / netinfo
“Интеркултурното в преподаването на характерни танци и музика” е темата на семинар в Младежки център- Хасково.

Идеята на проекта е да се разбере как чрез танците и музиката хората да се запознаят и с културата на даден народ, да го изучат по- задълбочено. Това ще се постигне като се предостави на преподавателите по музика и танци инструменти, с които да могат да преподават знания.

Разработката дава възможност на преподавателите в България да продължат своето обучение и да практикуват свободно наученото. Проектът е 2-годишен, а българското участие в него възлиза на 13 000 евро.