/ netinfo
1679 са имениците в Хасково днес, съобщиха от  отдел ГРАОН на Община Хасково.

Празнуваме Стефановден, честито на имениците!

908 от тях носят името Стефан, Стефка, Стефания и производни, а 771 са Стоян, Стоянка и производни.