Жега в горския сектор, лесовъд от Севлиево три пъти нарушил закона
Жега в горския сектор, лесовъд от Севлиево три пъти нарушил закона / 100 вести

Жега в горския сектор, лесовъд от Севлиево три пъти нарушил закона. Тази информация публикува във водещата си статия вестник "100 вести" днес. Авторът, Ружа Любенова информира, че "само в един ден - 12 юли, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Тони Кръстев е пуснал четири заповеди за отписване от публичния регистър на 4 физически лица за упражняване на лесовъдска практика.

Борисов разпореди Иван Недков да бъде освободен заради констатирани нарушения

Нарушенията са на Закона за горите и подзаконовите актове по неговото прилагане - неправилно маркиране на дървета, допускане сеч на немаркирани, издаване на превозен билет от временен склад, непосочен в регистрирания технологичен план за добив на дървесина и др.

Лукс с държавни пари в Горското: 72 000 лв. за кола под наем

Със заповед № 808 от 12 юли т. г. се отнема лиценза и на севлиевския лесовъд А.А.А. Какви са мотивите за отнемане на лесовъдската му практика? В рамките на 12 месеца преди датата на заповедта срещу А. А. А. са издадени три наказателни постановления за нарушения на Закона за горите и подзаконовите актове по неговото прилагане. И трите са минали през съд и са потвърдени.