Започна Национална кампания „Живот без насилие за всички деца“

/ Държавната агенция за закрила на детето
Държавната агенция за закрила на детето и Съветът на децата към нея стартираха Националната кампания „Живот без насилие за всички деца“.
 

деца
Държавната агенция за закрила на детето


Кампанията е в изпълнение на Националната програма за закрила на детето 2018 година и в партньорство с Министерство на образованието и науката, Синдиката на българските учители, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружение на директорите в средното образование.

Партньорите по проекта канят всички деца в образователните, социалните и възпитателни институции и центрове за работа с деца да се включат в кампанията. Идеята е децата да са проактивни и да им се предостави възможността да организират своя безопасен, сигурен, приятен и позитивен живот в групата/паралелката.

Те с помощта на менторите (педагози, психолози, социални работници) определят правилата за взаимоотношения помежду си, за да създадат среда на общуване и комуникация като изключат всички форми на насилие в нея.

Участието е доброволно. Педагозите/възпитателите/психолозите имат ролята на ментори - те само напътстват процеса на организиране на децата и запознават с информация за това какво е позитивна среда без възможните форми на насилие, които следва да избегнат в групата/класа.

Държавна агенция за закрила на детето ще връчи отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“

Партньорите могат да използват модели и материали включително кратък план/протокол за час на класа и ситуация в детската градина или групата за учебната 2018/2019 г.

Децата/учениците сами решават дали искат да се включат в кампанията и дали искат да се обявят като позитивни участници. Всички, които се включат се обявяват срещу агресията и тормоза както в реалния, така и във виртуалния свят.

Основен принцип на кампанията е: „Прави на всички около теб това, което искаш да ти се случи на теб“. Децата определят какво е Добро и какъв е приетия от всички ред за общуване в групата/класа, и какви са желаните начини на комуникация помежду им.

За да обявят своето участие в кампанията, децата влизат в сайта на ДАЗД и регистрират своята група/клас в рубриката „И ние участваме“.