/ ДАЗД
Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще връчи отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Той ще се присъжда ежегодно като признание за гарантиране на правата на детето.

Творческо и образователно ателие "В света на карикатурата" ще се проведе в Габрово

За отличието могат да кандидатстват или да бъдат номинирани общини, юридически лица, неправителствени организации, граждански организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца, информираха от Община Габрово.

Три са категориите, в които ще се присъжда знакът: Устойчиво развитие, Успешна промяна и Значима иновация. Всеки кандидат може да представи своята дейност само за една категория.

Търсят се доброволци за инициативата „Изплети топлина“

Формулярът за участие и приложенията, удостоверяващи постиженията на кандидата (сертификати, анализи от обработени данни в подкрепа на идеята; документи, доказващи устойчивост и постигнато въздействие (резултат) от въвеждането на иновация, модел за действие и т.н.; отзиви от заинтересовани страни и др.) се приемат на e-mail: sacp@sacp.government.bgв срок до 31 октомври.

Кандидатурите се разглеждат и оценяват от седемчленна комисия, назначена със заповед на Председателя на ДАЗД.Нейни членове ще бъдат представители на Консултативния съвет, на Съвета на децата, на академичните среди, на НСОРБ, публични личности.

Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство“ ще бъде връчен на 20 ноември - Международния ден за правата на детето. Допълнителна информация може да бъде намерена в Насоките за кандидатстване на сайта на Държавната агенция за закрила на детето.