Снимка: Дарик
Снимка: Дарик / Община Габрово

Община Габрово ще кандидатства с проектно предложение „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Планира се услугата патронажна грижа в рамките на проекта да бъде възложена за предоставяне и управление на „Регионалния хоспис – ЕООД, стационар гр. Дряново“ и да се предоставя срещу заплащане на такса.

Общинските съветници приеха също така да бъде увеличен капацитета на социалната услуга Домашен социален патронаж от 275 на 300 места, считано от 1 април 2019 г. Причината за увеличението е постоянно нарастващият интерес на потребителите към услугата през последните години.