Снимка:
Снимка: / „Тексим Банк" АД
На 15.05.2019 г. в Тексим Банк АД офис Габрово се проведе "Ден на отворените врати за бизнеса в гр. Габрово и областта". Официални гости на събитието бяха кметът на Габрово г-жа Таня Христова, зам.-кметът на Габрово г-н Меразчиев; областният управител г-жа Невена Петкова; изпълнителните директори на банката - г-н Ивайло Дончев; г-жа Мария Видолова; г-н Тони Стойчев, както и представители на обществени
институции и собственици на фирми в града.

Тексим Банк АД като една от първите частни банки в България, с над 25-годишна  история сподели своя иновативен подход  в продуктите и услугите, които  предлага.