Снимка:
Снимка: / РИМ - Габрово
Голямо дарение на картички, изпращани до Георги Царев, получи Регионален исторически музей – Габрово. Георги Царев е от Стрелча и е финансов чиновник в София, Оряхово и Никопол. От началото на ХХ век до 1940 година получава, по повод различни празници, над 100 картички. Рождественски и великденски, с изображения от Цариград и Ню Йорк – те нерядко се  използват като поздрав и информация какво се случва с хората, които ги изпращат. Георги Царев е и дарител. Заедно със съпругата си подпомага църква в родния си град.

„Това е над половин вековен период. Благодарение на картичките, може да се проследи как се променя обществото. Религиозните мотиви отстъпват мястото на по-светски и с романтичен характер. Малка част от картичките с рисувани образи са български. Могат да се видят деца с великденски яйца”, разказва главният уредник на РИМ – Габрово Росен Йосифов. 

Снимка:
РИМ - Габрово

Николай Бехтерев изпраща твърде интересна картичка, в която информира Георги Царев, че вече няколко месеца учи в консерваторията в Лайпциг. Изследователският интерес подтиква Росен Йосифов да проучи личността на Бехтерев. Оказва се, че това е известен български сляп композитор. 

Дарението на РИМ – Габрово е направено от Димитър Крумов. В къща в Габрово, където живее, той съхранява картичките и решава да ги предостави на музея. Росен Йосифов е убеден, че става въпрос за наследници на Царев. Сред картичките има само една от времето на социализма – от 1957 година. На нея е изобразен курорт „Васил Коларов”. 

Снимка:
РИМ - Габрово

Преди време Крумов дарява на Регионалния исторически музей снимки на старо Габрово и това го подсеща да направи същото с колекцията на Георги Царев, която съхранява къщата си. 

Снимка:
РИМ - Габрово