Спираме найлоновите торбички?
Спираме найлоновите торбички? / netinfo
Промени в наредбата, регламентиращи използването на полиетиленовите торбички, подготвя Община Габрово. В тях ще се указва гратисният период и видовете полиетиленови опаковки. Според кмета Томислав Дончев пазарът ще се намести и ще започне предлагането на хартиени и текстилни торбички.

Проектът за изменение на наредбата вероятно ще бъде внесен за разглеждане на по-следващата сесия на общинския съвет