Социалисти
Социалисти / БСП
Обединението на жените социалистки в БСП – Габрово осъжда всички прояви на детска агресия, които зачестиха напоследък по улиците и в училищата на страната ни. Отправяме апел към родителите на подрастващите, за засилване на контрола върху негативните и груби прояви в поведението на децата ни!

„Възпитавайте себе си, защото децата приличат на вас”

Живеем в общество, което поставя на първо място ценности на живот като успеваемост на всяка цена, прогрес за сметка на другия, незачитане на моралните норми и добродетели. В същото време за някои условията, в които живеят са борба за оцеляване. Това отклони вниманието от чисто човешките вежливи взаимоотношения, които за съжаление присъстват и във взаимоотношенията на децата ни.

Отново насилие: Непълнолетен преби жена в Габрово

Нека не забравяме, че всеки родител се чувства щастлив, когато изгради децата си като добри и отговорни хора, които зачитат достойнството  и правата на другия. Това е дълъг процес, в който участие имат две страни – семейство и училище. Процесът е двустранен и е необходимо да се стремим към заздравяване на тези взаимоотношения.

Децата са бъдещето на  нашата нация, те са наше олицетворение и наше подражание. Нека всички ние – родители, учители, граждани, бъдем отговорни в отношенията си, да реагираме негативно на всеки вид агресия и насилие, да показваме това, което не вреди на другите в нашето поведение и задължения,  за да се гордеем с бъдещото поколение.

Юлия Ненова – председател на ОЖС в БСП , Габрово.