Габрово
Габрово / НП Централен Балкан
Независимият експерт от Конфедерация Швейцария Пиер Галан беше на работно посещение в Национален парк „Централен Балкан“. В рамките на оценителна мисия, визитата му имаше за цел да се отчете напредъка по изпълнението на условията и препоръките, дадени на Парковата администрация при връчването на Европейската диплома за защитени територии – престижното отличие на Съвета на Европа.

Периодичните оценителни мисии са задължителни за защитените територии, носители на високата награда и механизъм за гарантиране на тяхното опазване и природосъобразно управление. При проверките се акцентира върху посочените при награждаването или предходна оценителна мисия условия и препоръки, по които администрациите на съответните територии трябва да работят.

Мисията на швейцарския експерт се проведе изяло в територията на „Централен Балкан“. Оценителят посети всяка от функционалните зони на защитената територия, предвиждаща съответните различни режими и норми, а служители от Парковата дирекция отговаряха на многобройните му въпроси. Особен интерес Пиер Галан прояви към управленските подходи, прилагани при ползването на природни ресурси, съгласно българското законодателство и утвърдения с решение на Министерския съвет през март 2016 г. План за управление на Парка (2016 – 2025). В рамките на работната програма бяха осъществени срещи с ръководството и служители на Парковата дирекция, с представители на местни НПО, работещи за съхраняването на традиционни местни традиции и продукти, на местния туристически бизнес, на ползватели на ресурси от защитената територия.

Окончателният доклад за резултатите от оценителната мисия ще бъде внесен в Секретариата на Съвета на Европа до края на 2017 г. Решението на групата специалисти и Комитета на министрите към Съвета на Европа дали Национален парк „Централен Балкан“ ще продължи да бъде носител на Европейската диплома за защитени територии се очаква да стане ясно в периода март – април 2018 г.