Дебат
Дебат / Снимки Йордан Димов, НАГ

„Само 3 минути в един-единствен ден от годината - 2 юни, скланяме глави пред подвига на Ботев. Саможертвата му е различно приета от неговите съвременници. Съществува хипотеза, че воеводата е убит от своите."

Това бяха част от аргументите в ученическия дебат на тема „Саможертвата на Ботевия герой е напразна/безсмислена", проведен в Актовата зала на Националната Априловска гимназия. Домакин на събитието беше XI „г" клас, а двата дебатиращи отбора - утвърждаващ и отрицаващ, се състояха от по трима ученици.

Тържествено честване по повод 170 години от рождението на Христо Ботев

Жури в състав - учителите Анна Сапунджиева, Младен Александров и Нанси Соуейд от XII „г" клас, оцени способностите на дебатиращите, силата на техните аргументи и излъчи победител.

Представянето започна с поетичен рецитал, диалог във времето между текстовете на Сервантес и неговия „Дон Кихот“ и  текстовете на  Ботев -  за лудостта и свободата, за избора да бъдеш различен, за пътя към безсмъртието.

Всеки отбор имаше 6 минути да представи своята теза, след които противниковият отбор му задаваше въпроси в рамките на три минути, следваше аргументация - по 5 минути за членовете на  двата отбора, отново кръстосани въпроси и накрая заключителни речи.

И двете страни представиха убедителни аргументи.  Отрицаващите тезата защитаваха Ботев като човек на дълга, верен на принципите си и родината. „Днес ние можем да се наричаме българи, да бъдем свободни, да имаме право на избор, благодарение на Ботев."

Утвърждаващият отбор силно се аргументира, че не оценяваме саможертвата на Ботев и я омаловажаваме. „Странникът е сам в своите идеи и никой не намира смелост да последва примера му."

Идеята за кръстосания дебат, посветен на 170 години от рождението на Христо Ботев, е на преподавателя по български език и литература Владилена Катевска.

Автор: Елица Петкова, НАГ

Снимки Йордан Димов, НАГ