Постоянен контрол на пазари и изложби на животни на територията на област Габрово
Постоянен контрол на пазари и изложби на животни на територията на област Габрово / Областен управител Габрово

Зам.-областният управител Росен Цветков председателства заседание на Областната епизоотична комисия в изпълнение на Заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните на тема “Изисквания към регламентираните пазари за животни; хуманно отношение към животните на пазарите; организация на проверки на всички регламентирани и нерегламентирани пазари съвместно с общините и представители на МВР”.

Основание за провеждане на заседанието е постъпилият трети доклад за сериозни проблеми във връзка с хуманно отношение към животните на пазарите за животни в България по наблюдения, извършени от организация за защита на животните „Анималс Ейнджълс“.

След обсъждане членовете на комисията решиха: Директорът на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Габрово да разпореди със заповед извършване постоянен контрол на пазари и изложби на животни на територията на област Габрово; Кметовете на общини да забранят със заповед и да не допускат нерегламентирана търговия на животни, както и да забранят достъпа на живи животни на общинските пазари; Търговия с живи животни на територията на областта да се извършва единствено в обекти отговарящи на наредба №44 от 29.10.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към пазарите за животни и регистрирани по реда на чл.137 от ЗВД; Изложбите на животни и състезанията с животни се извършват, след писмено уведомление минимум 1 седмица предварително до Директора на ОДБХ Габрово, съгласно чл.134 от ЗВД; При установяване на търговия с животни извън регистрираните пазари, органите на МВР незабавно да уведомяват общината на територията, на която е констатирано нарушението, както и официалния ветеринарен лекар на общината.