/ Община Габрово
Извършва се първа първа дезакаризация - обработка срещу кърлежи на озеленени площи - места за масов отдих и разходки - паркове и градини - близо 80 дка и първа дезинфекция на откритите пясъчници и съоръжения на открити детски и фитнес площадки - 83 броя терени, съобщиха от Общината.

Дезакаризацията ще се извърши с препарата Айкън 10 КС, пиретроиден инсектицид, ефективен рещу кърлежи и насекоми и нискотоксичен за нецелеви организми, с карантинен период - 24 часа.

Област Габрово одобри инвестиционния план на водоснабдителното дружество

Дезинфекцията на пясъчници и съоръжения ще се извърши с препарат Септокват. Обработените повърхности не трябва да се докосват до изсъхването им.

Обработените зони ще бъдат обозначени с информационни табели.