Под допустимата радиоактивност в Габровско
Под допустимата радиоактивност в Габровско / netinfo

Радиологичният анализ на факторите на жизнената среда в Габровска област през изминалата година не показва отклонения от нормите, съобщават от регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве.

 

 За изследванията са предоставени 42 проби от храни, 19 водни проби, четири атмосферни отлагания и проби от почви. След извършване на гамаспектрометрични анализи става ясно, че резултатите са съизмерими със  средните стойности за страната и многократно по-ниски от пределно допустимите норми за радиоактивност.