Отпада изискването моторните превозни средства да се декларират в дирекция „Местни данъци и такси“
Отпада изискването моторните превозни средства да се декларират в дирекция „Местни данъци и такси“ / DarikNews.bg, архив

От началото на годината отпада изискването гражданите, които са придобили моторни превозни средства да ги декларират в дирекция  „Местни данъци и такси“ на Община Габрово. Промяната се дължи на изменение в Закона за местните данъци и такси, влязло в сила от 1 януари 2015 г.

Досега всеки собственик на новопридобит автомобил имаше задължение след регистрация в КАТ Габрово, да подаде данъчна декларация за придобитото МПС. Данните за регистрираните  моторни превозни средства в КАТ Габрово вече се предоставят по електронен път в  дирекция  „Местни данъци и такси“ на Община Габрово, откъдето автоматично се начислява данъка за съответното превозно средство от датата на регистрация в КАТ Габрово.

Всеки собственик ще получи съобщение за размера на начисления данък на адреса за кореспонденция, посочен в регистъра на КАТ.

Въпреки настъпилите промени за електронен обмен на информация между институциите и автоматичното начисляване на данък превозно средство, има и изключения, които остават в сила.

Към настоящия момент е важно гражданите да знаят, че:

  1. Не отпада задължението за подаване на декларации за моторни превозни средства, придобити по наследство и собственост на повече от едно лице;
  2. Не отпада задължението за подаване на декларации за моторни превозни средства на лица, които имат намалена работоспособност над 50 на сто;
  3. Не отпада задължението за подаване на декларации за лицата придобили моторни превозни средства с платен данък, от предходен собственик;
  4. Не отпада задължението за подаване на декларации за продадени моторни превозни средства.

Гражданите, които са получили съобщения за начислен данък върху превозно средство след 01.01.2015 г., ще намерят информация за размера и сроковете за плащане на данъка в самите съобщения.

За допълнителна информация може да се обадите на телефон 066/804-775 или 066/804-776.

Работното време на дирекция „Местни данъци и такси“ на Община Габрово е от 8.15 до 16.30 часа без прекъсване.