/ DarikNews.bg
От Община Дряново алармират, че са констатирани множество нарушения на Наредбата за Опазване и поддържане чистотата на населените места. От администрацията припомят, че се забранява изхвърлянето на смет, земни маси и строителни отпадъци, освен на определените от Общинска администрация сметищни площадки. 

Започна изграждането на система за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците в Община Дряново

Продължава порочната практика за обособяване на нерегламентирани сметища на територията на цялата община. Периодично се извършват дейности  по тяхното почистване,  но има недобросъвестни граждани, които не спазват правилата за поддържане на чистотата. От Община Дряново напомнят, че при констатиране на нарушения по Наредбата се налага глоба в размер на 500 лв.

Как ще изглежда Дряново през 2020 година?

„От вас, гражданите на община Дряново, очакваме съдействие! Бъдете съпричастни, следете къде се обособяват незаконни сметища и в случай, че установите нарушител, сигнализирайте незабавно на телефон 0676/7-29-62, 7-11-72; 7-11-74 или на място в Общинска администрация".