От днес влиза в сила понижението в цената на тока
От днес влиза в сила понижението в цената на тока / DarikNews.bg, архив

"Крайната цена на електроенергията за битовите клиенти, която е в сила от 1 юли, за клиентите на Енерго про е с понижение 0,88%", обясни председателят на КЕВР Иван Иванов.

Цените влизат в сила от новия регулаторен период, който започва на 1 юли и приключва на 30 юни 2017 година. Това обаче не означава, че дотогава промени в цените няма да има. По закон корекции може да се правят през три месеца при значително изменение на ценообразуващ елемент.

От 1 юли 2016 г., ЕНЕРГО-ПРО дава възможност на своите клиенти да отчетат сами показанията на електромерите и да заявят данните на денонощен телефон 0700 1 61 61, имейл service@energo-pro.bg или в най-удобния за тях център за обслужване на клиенти в срок до 5 юли 2016 г. включително.

Компанията си запазва правото да провери достоверността на декларираните данни.

Потреблението на клиентите, които не са се възползвали от възможността за самоотчет, ще бъде пропорционално разпределено по старата и новата цена в зависимост от броя на дните преди и след промяната, включени в техния индивидуален отчетен период.

Консумираната електрическа енергия ще бъде отразена във фактурите в два подпериода - подпериод по старите цени до 30 юни 2016 г. включително и подпериод по новите цени от 1 юли 2016 г. до датата на регулярния отчет.