/ ThinkStock/Getty Images
14 безработни от уязвими социални групи в Дряново ще работят в местното горско стопанство, информираха от общината.

Сред наетите са хора, които са били продължително безработни, имат увреждания или са от ромски произход, с нисък образователен ценз и без професия.

88 социално слаби русенци ще живеят в нови жилища

Общината е спечелила проект по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", който насърчава заетостта, намаляването на бедността и социалното включване.

Средствата по проекта са 183 513 лева, а срокът на заетостта е 12 месеца.
БТА