Работа за социално слаби в община „Тунджа”
Работа за социално слаби в община „Тунджа” / netinfo

На 116 безработни граждани от различни населени места в община „Тунджа“ е осигурена заетост по шест програми, финансирани със средства от национални и европейски фондове. Това съобщи кметът на общината Георги Георгиев. Назначените лица осъществяват различни видове дейности за осигуряване на по-доброто състояние на населените места – почистване на пътните платна, банкети, отводнителни канавки; поддържане на обществените места (тротоари, улици, паркове, дерета и речни корита и др.); намаляване на битовата престъпност и др.

Освен тези 116 лица, за периода февруари-юни 2014 година, в съответствие с чл.12 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и договор между Община „Тунджа” и Дирекция „Социално подпомагане”, средномесечно работят още 506 души. Това са лица, които са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” и са на социални помощи. Те работят в продължение на 14 работни дни на 4 часа заетост и изпълняват задачи и дейности, които са предвидени в разработената и действаща годишна програма, която е неразделна част от договора.