Незаконно изсечени дърва
Незаконно изсечени дърва / DarikNews.bg
6557 проверки по опазване на горските територии са извършили през октомври служители на Северноцентралното държавно предприятие и териториалните му поделения в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград. 

Проверени са били 4968 ловци и 279 други физически лица, а също 713 превозни средства и 597 обекта за добив на дървесина. 
От общо 78 засечени нарушения, девет са с неизвестен извършител. 69 от посегателствата са били разкрити, съставени са актове, които са придвижени по компетентност за налагане на съответното наказание.

Обект на посегателство при нарушенията са били общо 88 куб. м. дървесина. През месец октомври горските служители са задържали три МПС-та и осем каруци, които са били средство за извършване на нарушения.