Оправдателна присъда по делото за взрива, убил дете в Севлиево

Взрив, Севлиево
Взрив, Севлиево / Община Севлиево
Състав на Окръжен съд – Габрово с председател съдия Василева, оправда С.С. от Севлиево по обвинение за причинена смърт на 10-годишно момче и средна телесна повреда на по-голямата му сестра, при взрив в дома им в Севлиево.

Дете загина при взрив в Севлиево, сестра му е в тежко състояние в Пирогов

Съдът призна С.С. за невинен, че: „На 8 март 2014 г., около 22:00 ч., на ул. „Васил Левски“ в Севлиево, като главен инженер на газоразпределително предприятие, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, да не е изпълнил задълженията си визирани в законови разпоредби и подзаконови нормативни актове, както и в длъжностната му характеристика, касаещи осигуряването на безопасно разпределение на природния газ и установяване и отстраняване на течове, с което да е причинил смъртта на момчето и средна телесна повреда на по-голямата му сестра."

Съдят главен инженер за газовия взрив в Севлиево, при който загина 10-годишно момче

Съдът счете, че от всички събрани по делото доказателства не се установява виновно поведение от страна на подсъдимия, което да е допринесло за смъртта на момчето и раняването на сестра му. 

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.  С оглед фактическата и правна сложност на делото, мотивите към присъдата ще бъдат изготвени в допустимия от закона двумесечен срок.