Одобриха четири проекта на Община Севлиево от Националната кампания „За чиста околна среда – 2016 г .“
Одобриха четири проекта на Община Севлиево от Националната кампания „За чиста околна среда – 2016 г .“ / Община Севлиево

Четири проекта на Община Севлиево са одобрени за финансиране по Националната кампания „За чиста околна среда - 2016 г ."

Конкурсът на тема „Обичам природата - и аз участвам" бе обявен от Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

Един от проектите ще получи финансиране от 10 000 лв. и той е за изграждане на детска еко площадка в ж.к. „Атанас Москов". Община Севлиево ще извърши почистване, озеленяване и реконструкция на детската площадка. Освен това ще бъде изграден кът за отдих и облагородяване на прилежащите територии.

Останалите три проекта ще се финансират със средства от по 5 000 лв. Проектите са на ОУ „Христо Ботев" в село Добромирка, ОДЗ „Слънце"с проект "Обновена среда - здрави, слънчеви деца" и ОДЗ „Щастливо детство" с проекта „Вълшебната гора". Целта на тези проекти е да се за създадат пространства и кътове за отдих за подрастващите, да се извърши залесяване и зацветяване, възстановяване или ремонтиране на детските и спортни съоръжения.