Общината започва работа по нови проекти за повече от 1 млн. лева
Общината започва работа по нови проекти за повече от 1 млн. лева / netinfo
Четири нови проекта на стойност над 1 млн. и 155 хил. лева започва да изпълнява Община Габрово. Те са свързани с предоставянето на така наречената техническа помощ.

Разработките са за подобряване на ВиК инфраструктурата на кварталите Велчевци, Борово, Славовци и Гачевци, за реконструкция на ВиК инфраструктурата на село Драгановци, техническа помощ за изграждане на канализация на село Кметовци и за реконструкция и модернизация на общинското депо за твърди битови отпадъци и превръщането му в регионално.

Чрез новите проекти ще се финансират всички разходи, свързани с подготовката на инвестиционните предложения.