Община Севлиево организира кампания „Трафик на хора - съвременното робство“

/ Община Севлиево
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево организира информационна кампания, свързана с превенцията на трафика на хора и съвременното робство.
 
Кампанията ще се проведе на 11 и 12 юни и включва редица мероприятия, а интерактивни презентации за трафика на хора ще бъдат представени пред учениците от всички училища на общината. Презентациите за децата ще бъдат организирани в две възрастови групи 6-7 клас и 8-10 клас. Предвижда се да бъде направено обучение на специалисти, работещи с деца и младежи по проблема за борба с трафика на хора.
 
В подкрепа на кампанията Община Севлиево организира и прожекция на документалния филм „Изчезналите хора“, посветен на борбата със съвременното робство. Организатори на кампанията са Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево и Младежки център-Севлиево в партньорство с фондация „Кампания А21”.
 
Участници в кампанията ще са ученици, обучаващи и/или живеещи на територията на Община Севлиево, както и специалисти от образователните институции, представители на социални услуги, дирекция „Социално подпомагане”.

Община Севлиево

Кампанията се прави в изпълнение на заложените мероприятия в Програмата за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви за 2019 г.,
 
Организаторите на кампанията канят всички желаещи на безплатна прожекция на късометражния документален филм „Изчезналите хора“ и на дискусия по темата „Трафик на хора - съвременното робство“.
 
Събитието ще се проведе на 11 юни от 17:15 ч. в Актовата зала на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ в Севлиево.