РИМ Габрово
РИМ Габрово / Жилище от късно античния период
Прието беше предложението за включване на Община Габрово в Организацията за управление на Старопланинския туристически район. Съгласно разпоредбите на Закона за туризма страната е разделена на девет обособени туристически райони.

В Старопланинския туристически район влизат 32 общини, сред които и Габрово, а за център на района е определена община Велико Търново. Обособеният район се управлява от Организация за управление на туристическия район, която в интерес на членовете си и хората създава регионални туристически продукти и осъществява регионален маркетинг и реклама.

Проф. д-р Петко Петков: Научната област „старопланинистика“ вече е доказан факт

Предстои общо събрание на членовете на организацията, на което ще се вземат важни за структурата решения. Това налага присъединяването на общината в Организацията за управление на Старопланинския туристически район.