/ Община Габрово
Зачестяват случаите на изгорели пластмасови съдове за смет - общо 8 от началото на октомври, затова напомняме, че пепелта от печки и камини е нужно да бъде изхвърляна само в предназначените за тази цел метални кофи.

Уверете се и че в нея няма тлеещи въглени. Металните съдове за пепел също са разположени на контейнерните площадки и се обслужват от специален камион по утвърден график.

В Габрово е внедрена система за непрекъснат мониторинг на качеството на въздуха

Жълтите контейнери са предназначени за изхвърляне на хартия, пластмаса, метал и стъкло. Зелените контейнери са предназначени само за стъкло. Кафявите контейнери са за биоотпадъците.

Подробна информация за разделното събиране на отпадъци може да получите от сайта - https://chisto.gabrovo.bg/otpadatsi/