Незаконна сеч в Балкана
Незаконна сеч в Балкана / netinfo
За незаконна и безразборна сеч в Балкана, за разкаляни и разрушени от тежките машини пътища алармира институциите младата севлиевска Наталия Захариева. На 4 февруари т. г. е изпратила сигнал до общинските съветници в Севлиево и до Национална телевизия:

„Дами и господа, общински съветници, в края на декември 2016 г. на извънредна сесия приехте декларация за спиране на сечта в Балкана. Но какво се случва, кой е натоварен да следи изпълнява ли се Вашето решение и кой е отговорен, ако нищо не се е променило“, пита Наталия Захариева и дава пример от землището на с. Кръвеник.

„Кой е разрешил да се складира там дървен материал, защо се извозва в кално време, имат ли позволението на кмета на с. Кръвеник и някой изобщо следи ли сечищата? Така оставения дървен материал е предпоставка за пътни произшествия. Ще вземат ли органите на МВР отношение? Това е само едно от сечищата и ако си мислите, че нещо се е променило след тази декларация, жестоко се лъжите!"

Източник: вестник „100 вести"