/ Грънчари ще мерят сили в Майсторската надпревара през 2019 година
През септември 2019-та музеят „Етър” отбелязва 55 г. от откриването си. По този повод започва дарителска акция за събиране на снимки; диапозитиви; стари картички, свързани с музея, експозициите и първите му майстори; занаятчийски инструменти и интересни изделия; майсторски свидетелства; снимки и документи на занаятчии от района на Централна Стара планина.
 
Може да разкажете спомени за музея и да споделите впечатления за хората, които са вплели част от живота си в историята му. Времето върви по своите неумолими закони. Остава съграденото и написаното.

„Нишки в историята“, посветена на 55-ата годишнина от официалното откриване на музей „Етър“
 
Екипът приканва всички, които са документирали посещенията си в музея през миналия век, ако желаят, да предоставят в оригинал или копие, на хартиен или дигитален носител спомените си. Така в летописа на „Етър”-а ще остане и Вашето име.

И преди да изхвърлите вещи от миналото, свързани с бита, поминъка и духовната култура на балканджиите, замислете се! Обадете се! Най-интересните постъпления и имената на дарителите ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на ЕМО „Етър”!
 
За контакти: Румяна Денчева, уредник отдел „Фондове”
Тел: 066/810588, e-mail: r.dencheva@etar.bg
Мариета Илиева, фондохранител
Тел: 066/810588, e-mail: m.ilieva@etar.bg