Мониторинг на кафявата мечка в НП Централен Балкан
Мониторинг на кафявата мечка в НП Централен Балкан / Sofia Photo Agency , архив

В Национален парк "Централен Балкан" се проведе мониторинг на кафявата мечка, като част от масирания мониторинг на вида в Средна Стара планина и Средна гора, съобщават от парковата дирекция. Служители преминаха по 18 маршрута, разположени изцяло в защитената територия и 4 погранични маршрута, реализирани съвместно с представители на ловните и горските стопанства.

 Директни наблюдения на кафява мечка в рамките на двата дни не бяха регистрирани, но по 12 от маршрутите присъствието на вида е установено по следи от лапи и нокти, остатъци от хранителна дейност, лежанки и козина. Събран е и ДНК материал. Резултатите от есенния мониторинг потвърдиха засилената активност на мечките в този период, като основната хранителна база на вида сега са буковите жълъди.

За първа година, за подпомагане на данните от мониторинга се използва и фотонаблюдение. За целта  предварително бяха поставени 16 фотокапана по маршрутите от мониторинга в седемте паркови участъка. Фотоустройствата са регистрирали присъствие на кафяви мечки на две места. Заедно със снимките и видеоклиповете с мечките, фотокамерите за заснели и редица други представители на дивата фауна - кошути, диви свине.  

  Масираният мониторинг на вида се провежда за трета поредна година и е в изпълнение на Плана за действие за кафявата мечка. През настоящата година, териториите за мониторинг са Западни Родопи, районът на Смолян и Средна Стара планина. Очакванията са след анализа на резултатите да се определи броя на индивидите на една територия, на база покритие на територията, едновременност на наблюденията и математически анализ.