Лицензирана охранителна фирма ще пази общинските обекти в Дряново
Лицензирана охранителна фирма ще пази общинските обекти в Дряново / netinfo

Лицензирана охранителна фирма поема всички обекти, чийто стопанин е община Дряново, съобщават от местната администрация. Това са административни сгради, строителни обекти, територии за обществено ползване, общински земи, гори и пасища. Съгласно договора, Община Дряново ще заплати за предоставената услуга 36 000 лв.с ДДС за една година.

Със заповед на кмета д-р Иван Николов на основание Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки в администрацията са събрани и разгледани три оферти за изпълнител на услугата. Като критерий при избор на фирмата изпълнител, водещо е било тя да предложи най-ниска цена, но да не бъде повече от 50 000 лв. без ДДС годишно. След проведената процедура такава оферта е предложена от софийска фирма и дружеството печели конкурса.

Изборът на лицензирана охранителна фирма бе наложителен, заради зачестилите вандалски прояви и посегателства над обекти, чийто стопанин е Общинската администрация. Практика станаха посегателствата в териториите за обществено ползване - зелени площи и паркове. Последен пример за вандализъм е посегателството над подменената само преди месец дограма в Целодневна детска градина „Детелина" - база „Иглика" в Дряново.