Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания е сформирана
Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания е сформирана / netinfo
Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане на деца лишени от родителска грижа започна своята работа, съобщи Катюша Станчева - експерт в  Регионалния инспекторат по образование в Габрово. Нейната дейност ще продължи до 21 май. Всички деца, които отговарят на условията и желаят да продължат образованието си след 7-ми клас в профилирани паралелки или професионални гимназии без да полагат конкурсен изпит трябва да подадат документи до крайната дата.

Необходимо е да бъдат представени служебна бележка от училището, където учи в момента седмокласника с оценките от първия срок, протокол от ЛКК и решение на РЕКЛК. Няма промяна в списъците със заболяванията, даващи възможност на учениците за насочване по този начин. От регионалния инспекторат уточняват, че при представяне на документите децата задължително трябва да бъдат придружавани от родител или настойник. Работното време на комисията е от 9 до 17,30 часа. Всички деца, насочени от нея не полагат конкурсни изпити, а се приемат директно в паралелките. Изключение прави само Национална априловска гимназия.