/ Община Габрово
Кметът на Габрово Таня Христова отново поиска Общината да бъде включена в графика за замервания на качеството на атмосферния въздух.

Русенци си търсят правата заради мръсния въздух

В писмо до министерство на околната среда и водите, до Изпълнителна агенция по околна среда - ИАОС и РИОСВ-Велико Търново, тя напомни, че последните замервания на показателите за качеството на атмосферния въздух - КАВ на територията на Габровска община са извършени от мобилна лаборатория на ИАОС-Русе през 2016 г. и поиска Габрово своевременно да бъде включено в графика за извършване на замервания през 2020 г.

Община Габрово

„Липсата на следващи замервания и съответно на данни водят до неяснота за текущото състояние на качеството на атмосферния въздух на територията на община Габрово“, се казва в писмото на кмета до институциите, като се акцентира, че Община Габрово не разполага с коректна информация, която да предостави в отговор на сигналите и питанията на гражданите за състоянието на въздуха в града.

Какъв въздух дишаме? (ВИДЕО)

За втори път кметът на Габрово настоява за системни замервания на качеството на въздуха в града. През септември миналата година в друго писмо до ресорните ведомства тя заявява, че е наложително да се разшири броят на пунктовете от Националната система за мониторинг на КАВ.

Тогава тя припомни, че на територията на града функционира ТЕЦ и въпреки липсата на системно замервани показатели, може да се направи обосновано предположение, че по отношение на основните замърсители, ситуацията в Габрово не би следвало да се различава съществено.

Дишането на мръсен градски въздух е равносилно на пакет цигари

„Всеки от нас като гражданин има право да знае, какво е нивото на чистота на въздуха и трябва да имаме увереност, че дейностите, които се извършват на нашата територия не носят щета за здравето на хората.

Ще продължим да настояваме за разполагане на постоянни станции за замервания на качеството на атмосферния въздух в Габрово. Липсата на такава информация ни лишава от възможности за предприемане на мерки с характер на превенция.

Считам, че новата Оперативна програма „Околна среда“ освен да помага на градовете, които имат доказано сериозен проблем, трябва да бъде в подкрепа и на останалите, за да не се допуска превишаване нормите на чистота на въздуха.

За по-чист въздух: Ще следят в реално време големите горивни инсталации

Ще отстоявам възможностите Габрово и градовете, в които към момента няма регистрирано и документирано превишаван
е, да бъдат част от общините, които могат да получават подкрепа за различни екологични мерки, насочени както към екологичен градски транспорт така и към домакинствата“, каза още Таня Христова пред медии по повод качеството на атмосферния въздух в града.