Искат въвеждането на нов статут: „учащ в чужбина“

Снимка:
Снимка: / Областен управител Габрово
590 от институционално наблюдаваните за редовно посещение на училище 669 деца живеят в чужбина. Това е станало ясно по време на среща на областния управител Невена Петкова с членовете на Областния координационен център, създаден във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

"Влез в час" помага на отпаднали от училище да продължат образованието си
 
Според нормативните разпоредби Регионалното управление на образованието представя обобщена информация към м.май за реализираните дейности на територията на област Габрово. Обсъдена беше работата с внедрената вече Информационна система за работа по механизма /ИСРМ/, която по думите на представителя на РУО – Габрово е изключително динамична и всеки ден броят на децата и учениците, които попадат в обхвата й се променя.
 
В обхвата на механизма за област Габрово попадат общо 669 деца, от които 590 са в чужбина. Това провокира членовете на работната група да коментират и новия статус в системата „учащ в чужбина“, който към момента не е активен, но би улеснил изключително много  работата на екипите за обхват към общините. 158 са писмата, изготвени от директорите на учебни заведения към кметовете във връзка с констатирани нарушения с цел налагане на административно наказание по чл.347 от ЗПУО.

Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища в Габрово
 
Според представителите на общините обаче тази мярка е твърде крайна и всички те предпочитат индивидуален подход за работа и съсредоточават усилията си повече към грижи за задържане на децата в училище и разговори с родителите, насочване към правна, социална или психологическа помощ, отколкото към налагане на глоби.
 
От РЗИ – Габрово споделиха, че чрез ИСРМ правят проверки по отношение издадените медицински бележки за отсъствия и имат добра комуникация с лекарите от областта. Областният управител Невена Петкова благодари на всички, които работят по това направление и за усилията, които полагат, защото е видимо не само, че има резултат, но и че го правят отговорно и с желание.